Công trình xử lý chất thải tỉnh Tây Ninh (Kỳ 47)

Theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa tỉnh được thu gom về khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại Tây Bắc – Củ Chi.

Mtđt 16:06pm, 09/10/2018

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 (Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh) đã triển khai được 05 năm, thực tế phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của tỉnh Tây Ninh đang gia tăng (trên địa bàn tỉnh đã có 05 khu công nghiệp, khu chế xuất và 02 khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động).

Theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa tỉnh được thu gom về khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại Tây Bắc – Củ Chi. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh cũng như cập nhật điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng phát sinh chất thải rắn đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại và nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nhằm bảo đảm các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường là cần thiết.

Nghị quyết số 04 ngày 16/10/2015 của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Quyết định số 01 ngày 5/1/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020, quy định chỉ tiêu về chất thải rắn đến năm 2020: “Tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đến năm 2020 đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%”.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, năm 2013, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát thải là hơn 45,6 ngàn tấn, được thu gom, xử lý hơn 35 ngàn tấn, đạt 76,68%. Ðến năm 2017, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát thải hơn 93,6 ngàn tấn và được thu gom, xử lý hơn 75,5 ngàn tấn, đạt tỷ lệ 80,6%.

Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh là doanh nghiệp công ích trực tiếp làm công tác thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, chợ ở một số huyện và thành phố Tây Ninh để đưa đi xử lý tại Nhà máy thuộc Công ty CP công nghệ môi trường Tây Ninh. Nhìn chung, số lượng rác thải sinh hoạt doanh nghiệp thu gom hằng năm tăng khoảng 20%.

Ngoài ra, các huyện thị khác, có Hợp tác xã thương mại - dịch vụ - nông nghiệp Tân Châu, Hợp tác xã vệ sinh môi trường thu gom rác Gò Dầu và các đơn vị tư nhân khác. Chất thải rắn sau khi thu gom xử lý bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP công nghệ môi trường Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) và nhà máy xử lý rác tập trung của Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam ở xã Thạnh Ðức, huyện Gò Dầu.

1. Bãi chôn lấp rác

Địa điểm: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, H. Tân Châu, Tây Ninh

Diện tích: 10 ha

Công nghệ đang áp dụng: Chôn lấp hợp vệ sinh

Năm xây dựng: 2005

Năm hoàn thành: 2007

Công suất thiết kế: 194 tấn/ngày

Công suất thực tế: 100 tấn/ ngày đêm

Quy hoạch theo: Quyết định 379 ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh Tây Ninh

Tổng số vốn: 10.287.980.000 đồng. Nguồn vốn Ngân sách tỉnh

Chủ đầu tư: Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh

Liên hệ: Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, P.3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 066.3826 234

Fax: 066.3826 234

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Tây Ninh (Kỳ 47) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất