Công trình xử lý chất thải tỉnh Kon Tum (Kỳ 45)

Năm 2015, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3.

Mtđt 14:48pm, 06/10/2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum;

Ngày 12/02/1999, Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum;

Ngày 28/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum;

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 16/03/2012, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum;


Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum để cổ phần hóa;

Ngày 08/5/2015, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum thành công ty cổ phần;

Ngày 18/6/2015, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum được tổ chức tại Trụ sở Công ty. Tổng số lượng cổ phần chào bán lần đầu ra bên ngoài là 242.066 cổ phần. Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 241.200 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần;

Ngày 30/11/2015, Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum;

Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

1/ Dịch vụ vệ sinh đô thị: Quét dọn, thu gom rác thải độc hại, k
hông độc hại; xử lý, tiêu hủy rác thải;

2/ Dịch vụ nước thải: Thoát nước và xử lý nước thải;

3/ Dịch vụ duy tu: Xây dựng công trình công ích (duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa) đường; vỉa hè; điện công lộ; điện trang trí hoa viên; hoa viên; công trình thoát nước đô thị; các công trình xây dựng khác;

4/ Dịch vụ xây dựng: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng;

5/ Lắp đặt hệ thống điện; hệ thống cấp thoát nước;

6/ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan: Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh các loại;

7/ Quản lý nghĩa trang, hoạt động dịch vụ tang lễ;

8/ Dịch vụ hút hầm cầu;

9/ Kinh doanh bất động sản; hoạt động tư vấn quản lý;

10/ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

11/ Cung ứng lao động tạm thời.


Công trình xử lý rác thải:

1. Bãi chứa và xử lý rác thải TP. Kon Tum

Địa điểm: P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Diện tích: 6,57ha

Năm xây dựng: 2003

Năm hoàn thành: 2006

Công suất thiết kế: khoảng 200 tấn/ngày đêm

Công suất thực tế: 80 tấn/ngày đêm

Quy hoạch theo: Quyết định số: 534/QĐ-UBND ngày 20/5/2003 của UBND tỉnh Kon Tum

Tổng số vốn: 3.248.794.000 đồng

Chủ đầu tư: Công ty CP MTĐT Kon Tum

2. Quy hoạch và phương hướng sử dụng công nghệ trong thời gian tới

Xây dựng mới bãi chứa và xử lý rác thải TP. Kon Tum

Địa điểm: Thôn KonGru, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Quy mô: 20ha (giai đoạn 1: 5ha, giai đoạn 2: 15ha)

Liên hệ: Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum

Địa chỉ: Số 200, đường Ure, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 060.3861 296

Fax: 060.3861 297

Email:mtdtkt@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc: Nguyễn Đình Chương

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Kon Tum (Kỳ 45) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất