Công trình xử lý chất thải tỉnh Kiên Giang (Kỳ 55)

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch Giá là Doanh nghiệp hoạt động công ích chính thức đi vào hoạt động từ năm 1999.

Mtđt 09:35am, 23/10/2018

Công ty được thành lập theo quyết định số: 2907/QĐ -UBND ngày 10 tháng 9 năm 1998 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1999.

Năm 2003 theo chủ trương sắp xếp lại DNNN, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ, Tổ chức và hoạt động: giao vốn SXKD Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.

Năm 2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức sắp xếp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.

Năm 2010 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành “Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang” Công ty hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp cổ phần.

Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh TP. Rạch Giá

Địa điểm: xã Mỹ Lâm, H. Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Diện tích: 451.699,3 m2

Công nghệ đang áp dụng: Công nghệ An sinh - ASC

Năm xây dựng: 2005

Năm hoàn thành: 2010

Công suất thiết kế: 200 tấn/ngày

Công suất thực tế: 180 tấn/ngày

Quy hoạch theo: Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Kiên Giang

Tổng số vốn: Hơn 170 tỷ đồng

Chủ đầu tư: UBND TP. Rạch Giá

Liên hệ: Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang

Địa chỉ: Số 08 Mậu Thân, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077.3863 571

Fax: 077.3870 191

Email: kudkeengeang@gmail.com

Website: www.ctyphattriendothikg.vn

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Kiên Giang (Kỳ 55) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất