Đọc đồng hồ nước tự động bằng công nghệ AMR
Mtđt13/06
Đọc đồng hồ tự động (AMR) là công nghệ tự động thu thập dữ liệu tiêu thụ từ đồng hồ nước hoặc thiết bị đo năng lượng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 14