Trái Đất sẽ có thêm một Mặt Trăng mới
Mtđt27/02
Vật thể này có kích thước 1,5-3,5 mét, đã tồn tại trong quỹ đạo Trái Đất được 3 năm. Đây có thể là Mặt Trăng thứ hai của Trái Đất.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 18