Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt đảm bảo cấp nước sinh hoạt an toàn 
Mtđt19/11
Nước cấp cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của con người được lấy từ các thủy vực tự nhiên (nước mặt và nước ngầm) sau đó được xử lý để đảm bảo các quy chuẩn yêu cầu.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 16