Đầu tư công nghệ tự nhiên để tái chế rác thải nhựa
Mtđt18/04
Michael Stephen - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa phân hủy sinh học tại châu Âu cho rằng Châu Âu và Mỹ nên đi theo sự dẫn dắt của các quốc gia đã tiến hành phân hủy sinh học oxo.
1 2 3 4 5 ... 11