Giải pháp thu gom, tái sử dụng nước mưa bằng bể ngầm lớn
Mtđt07/10/2019
Ngập lụt cục bộ sau mỗi trận mưa ngày càng xảy ra thường xuyên ở Việt Nam, không chỉ ở những thành phố lớn mà cả ở khu vực cao nguyên, vùng núi hay ven biển, đang trở thành nỗi lo và thách thức lớn.
1 2 3 4 5 ... 14