Startup biến khí thải CO2 thành nhiên liệu ethanol
Mtđt09/11/2019
Đối với nhiều người, lượng khí thải lớn gây ô nhiễm môi trường. Song với các thành viên sáng lập LanzaTech, công ty về công nghệ sinh học ở Chicago, đây là cơ hội để kiếm tiền.
1 2 3 4 5 ... 14