Phim trường đầu tiên tại Việt Nam sử dụng năng lượng mặt trời
Mtđt23/07
Nhiều hộ dân và doanh nghiệp tại TP.HCM đã bắt đầu chuyển sang lắp đặt điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí và bán lại cho hệ thống lưới điện quốc gia.
1 2 3 4 5 ... 11