Ứng dụng hóa học xanh giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm hóa chất
MTĐT04/02
Cục Hoá Chất triển khai dự án "Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại".
1 2 3 4 5 ... 14