Điện Biên: Xử lý chất thải y tế nguy hại bằng công nghệ mới
Mtđt23/08/2017
Trước đây phần lớn chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Điện biên được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới bể bê tông hoặc sử dụng công nghệ lò đốt gây mùi hôi, khét và ảnh hưởng đến môi trường.