Rút ngắn quá trình phát triển các vật liệu bền hơn nhờ học máy
Mtđt25/05
Các kỹ sư MIT đã phát triển một hệ thống học máy có thể kiểm tra nhanh khả năng chống nứt gãy của hàng tỷ vật liệu tiềm năng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 15