Anh đầu tư 370 triệu USD cho phát triển công nghệ giao thông xanh
Mtđt02:10 chiều
Anh đã công bố khoản đầu tư 370 triệu USD hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, giúp các phương tiện giao thông xanh hơn và sạch hơn.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 11