'Nói không với rác thải nhựa': Giải pháp hạn chế rác thải nhựa
Hồ Minh Việt19/09
Rác thải nhựa gây thiệt hại về môi trường, về kinh tế, đời sống và sức khỏe của người dân sẽ ngày càng bị ảnh hưởng xấu hơn, nên việc giảm thiểu rác thải nhựa càng trở nên cấp thiết.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 44