Nhà khoa học Việt cho ra mắt 3 chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa
Mtđt17/01
3 loại chế phẩm sinh học mới góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy của các loại rác nhựa. Đồng thời, sản phẩm đầu ra có thể dùng vào việc cải tạo đất một cách bền vững.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 51