Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nam lên 62, nữ lên 60 tuổi
Nhật Hạ (t/h)15/01/2018
Bộ LĐ-TB-XH vừa đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành và đề xuất cho phép nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) theo lộ trình, từ năm 2021.