Công ty Điện lực Đắk Nông: Đảm bảo cung ứng đủ điện mùa khô
Trần Quỳnh – Xuân Thái11/02
Hiện nay, mặc dù các tỉnh khu vực Tây Nguyên mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện tình trạng khô hạn nghiêm trọng.
1 2 3 4 5 ... 113