TP.HCM: Tăng cường công tác PCCC dịp lễ, tết
Ngọc Bùi09/01
UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
1 2 3 4 5 ... 109