Điện lực miền Nam triển khai ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới
Mtđt02/11/2017
Để triển khai ứng phó với bão số 12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) yêu cầu các công ty điện lực thành viên sát sao và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ, an toàn lưới điện.