Thu hồi, tái chế rác thải: Chờ nhiều 'ông lớn' điện tử, công nghệ...
Mtđt26/06
Thu gom, tái chế thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Điều này còn chờ từ phía nhiều 'ông lớn' sản xuất những sản phẩm lợi nhuận cao hơn, rác khó phân hủy hơn, như hàng điện tử, gia dụng
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 88