“Lời cầu cứu - SOS” - thông điệp từ những bức tranh Vì Môi trường
Hồng Thanh27/11/2018
Các em trường TH, THCS & THPT Văn Lang (Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã gửi về cuộc thi với những tác phẩm thật sâu sắc và mới lạ.
1 2 ... 3