Cây Chổi Vàng- Đường phố xanh
Mtđt25/12/2017
Vinh danh: Em cây chổi vàng - Mắt cười tươi sáng dưới hàng mi xanh - Sánh vai cùng chị cùng anh - Dựng xây Đô thị trở thành phồn vinh