Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds 
Nguyên Tấn - Xuân Độ02/08
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds trên đảo Sentosa, Singapore nằm trong nhóm 7 quốc gia ở châu Á có bảo tàng tượng sáp riêng.
1 2 3 4 5 ... 42