Nhiều ngôi làng ở Nam Định chìm trong nước lũ
Mtđt14/10/2017
Nước dâng cao gây vỡ đê bối sông Đáy, nhiều ngôi làng Nam Định đang bị cô lập.