Kiên Giang: Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
Trương Anh Sáng30/11
Sắp tới, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
1 2 3 4 5 6 ... 461