Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Nhiệt ”
Đồng Hiếu17/12/2016
Sáng ngày 16/12/2016 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã khai mạc triển lãm ảnh “Nhiệt ” của các giảng viên Khoa Nhiếp ảnh, Mỹ Thuật.