Thông tuyến luồng tạm tại nơi chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ
Ngọc Bùi02/12
Ngày 2/12, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu trên sông Lòng Tàu, đoạn qua khu vực tàu Vietsun Integrity bị chìm ở huyện Cần Giờ đã chính thức thông tuyến luồng tạm cho các tàu lớn có thể qua lại.
1 2 3 4 5 ... 461