Đăng Nguyên: Người có điều kiện họ “chơi nhạc”, tôi hát để kiếm sống
Thu Hiền08/04
Lần đầu tiên chia sẻ về con đường đầy thăng trầm đến với ca hát, Đăng Nguyên khẳng định ca hát không chỉ là đam mê, mà anh còn hát để kiếm sống.
1 2 3 4 5 ... 527