Bắc Giang:Thành lập Đảng bộ thị trấn Nham Biền và thị trấn Tân An
Diệp Anh19/02
Đảng bộ có 27 chi bộ trực thuộc và 914 đảng viên. Chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ; 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020.
1 2 3 4 5 ... 497