Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn năm 2018
T.Anh (TH)05/08/2018
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây