Bộ trưởng GD&ĐT: Sẽ lùi thời gian kết thúc năm học vì Covid-19
Mtđt14/02
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kịch bản ứng phó với dịch, trong đó lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học, đặc biệt là thời điểm kết thúc năm học, sau ngày 31/5.
1 2 3 4 5 ... 85