Đề thi, đáp án môn Lịch sử trọn bộ mã đề thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi, đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2018. Cập nhật đáp án, gợi ý đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2018.

Mtđt 08:59am, 27/06/2018

Đề thi, đáp án môn Lịch sử tất cả các mã đề thi THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất từ bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất trên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử.

Ngay khi có đề thi, đáp án môn Lịch sử tất cả mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất từ bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử cập nhật liên tục, sớm nhất....

Sáng 27/6, các thí sinh làm bài thi môn Khoa học xã hội bao gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Với các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, nhiều thí sinh rất tự tin vào khả năng của mình.

Đề thi, đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử thi THPT Quốc gia năm 2018 chuẩn nhất từ bộ Giáo dục và Đào tạo được Môi trường và Đô thị cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Mời quý vị và các bạn nhấn F5 để tiếp tục cập nhật đề thi, đáp án môn Lịch sử tất cả các mã đề thi THPT Quốc gia chuẩn nhất, chi tiết nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi mẫu 302:

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 301 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 302 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Bài giải mã đề 302:

1 B

2 B

3 C

4 D

5 D

6 C

7 B

8 A

9 D

10 D

11 B

12 B

13 A

14 C

15 C

16 C

17 A

18 B

19 D

20 B

21 C

22 D

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 303 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 304 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 305 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 306 kỳ thi THPT quốc gia 2018

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D
9.C 10.B 11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.D
17.B 18.B 19.A 20.B 21.A 22.D 23.B 24.B
25.D 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 307 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 308 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 309 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 310 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 311 kỳ thi THPT quốc gia 2018

1.B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.D
9.C 10.C 11.D 12.C 13.C 14.D 15.C 16.A
17.B 18.B 19.B 20.B 21.C 22.A 23.A 24.C
25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.C 31.D 32.B
33.C 34.B 35.A 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 312 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 313 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 314 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 315 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 316 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 317 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 318 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 319 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 320 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 321 kỳ thi THPT quốc gia 2018

1.C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A
9.B 10.C 11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.D
17.B 18.C 19.D 20.C 21.D 22.C 23.A 24.A
25.C 26.A 27.B 28.C 29.C 30.B 31.A 32.A
33.D 34.A 35.C 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 322 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 323 kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đáp án, đề thi môn Lịch sử mã đề 324 kỳ thi THPT quốc gia 2018


* Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Đề thi, đáp án môn Lịch sử trọn bộ mã đề thi THPT Quốc gia 2018 tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất