Điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học trong học kỳ 2 với các cấp
Mtđt31/03
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 85