“Quan huyện” chưa có bằng cấp 3 vẫn được tuyển dụng, lên chức
Bùi Hạnh - Duy Minh20/03
Dù chưa có bằng cấp 3, vị Chánh văn phòng Huyện ủy vẫn được làm chuyên viên các ban thuộc khối Đảng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 49