Gia Lai: Những mảnh đời mưu sinh nơi bãi rác 
Mai Trung13/02
Họ có muôn vàn câu chuyện để kể và đều giống nhau ở một lý do duy nhất, đó là mưu sinh!
1 2 3 4 5 ... 169