Không bắn pháo hoa tầm cao tết dương lịch TP. HCM
An Nhiên30/12/2017
TP. HCM chỉ bắn bắn 1 điểm pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen trong dịp Tết Dương lịch 2018.