Lời giải thế cờ số 3
MTĐT13/09
Thế cờ số 3 được đưa ra trong bài trước. Vậy đáp án là gì?
1 ... 2