Bài 7: Nguyên lý chơi cờ tướng (P2)
ThS, HLV Nguyễn Xuân Độ17/08
Ở bài 6, chúng ta đã biết đến nguyên lý tiên tri, nguyên lý kế hoạch, nguyên lý tự nhiên và nguyên lý cầu kỷ. Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu những nguyên lý cơ bản khác trong bộ môn cờ tướng.
Tin mới nhất