Hà Tĩnh: Nguy cơ đóng cửa nhiều NM gạch tuynel vì ‘khát’ nguyên liệu 
Doãn Đạt15/11/2017
Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel nhưng rồi khan hiếm nguồn nguyên liệu dẫn đến hàng loạt Công ty, xí nghiệp sản xuất gạch ở Hà Tĩnh rơi vào thảm cảnh khốn khó đủ bề.
1 3 4 5 6 ... 7