Chai nhựa bỏ đi trở thành… “gạch” xây nhà?
Theo reatimes.vn12/01/2018
Chúng ta đều biết rằng chai nhựa có ảnh hưởng không tốt đến môi trường bởi chúng gây ra ô nhiễm khi được chôn lấp, xả thải vào đất, nguồn nước.
1 3 4 5 6 ... 7