UBND huyện Hoành Bồ bất lực khi xử lý sai phạm của doanh nghiệp? 
Văn Bình - Duy Dương23/11/2018
Công ty CPKS và VLXD Hưng Long (xã Lê Lợi - Huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh) đang tồn tại rất nhiều sai phạm nhưng vẫn hoạt động. Dư luận đang nghi ngờ về năng lực quản lý của chính quyền sở tại.
1 2 3 4 5 ... 7