Gia Lâm: Bãi tập kết cát sỏi hoạt động theo biên bản tạm giao
Nhóm PV23/07
Nhiều bãi tập kết cát sỏi hoạt động nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép... Đó là thực tế đang tồn tại ở đại bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 7