Gia Lai: Đá tặc lộng hành, chính quyền làm ngơ (bài 2)
Nhóm PV Tây Nguyên13/12
Không những đổ thừa cho dân khai thác đá trái phép, cán bộ xã Ia Sao (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) còn báo cáo không trung thực lên cấp trên.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 7