Thanh Hóa: Lộn xộn trong xây dựng tại Khu đô thị Bình Minh
Nhóm PV20/07
Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tạo cơ sở vật chất quan trọng để phát triển Thanh Hóa trở thành thành phố loại 1 văn minh và hiện đại vào năm 2015.
1 2 3 4 5 6 ... 35