Rắp tâm lấn chiếm bờ sông Sài Gòn
Mtđt24/04
Thống kê mới nhất cho thấy có 116 lô đất vi phạm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.
1 2 3 4 5 6 ... 32