Lào Cai: Công trình “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại
Nhất - Quang - Tuấn26/06
Mặc dù xây dựng trái phép hàng nghìn m2 nhưng Nhà hàng 9999 vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn xã Cốc San, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).
1 2 3 4 5 ... 32