Đông Anh: Ký hợp đồng thuê đất 'sai thẩm quyền' khó khăn khi thu hồi
Lam Vy- Mạnh Hoàng18/10
"Theo giấy tờ ông Thu báo cáo lại thì hiện nay ông đã nộp tiền cho UBND xã đến năm 2029, việc ký hợp đồng đó là việc làm trái thẩm quyền từ những năm trước".
1 2 3 4 5 ... 35