Bamboo Airways đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác của IATA
PV25/12/2019
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu do IATA đưa ra là minh chứng cho việc đảm bảo an toàn tối đa cho mọi hoạt động khai thác của Hãng, làm tiền đề để Bamboo Airways xúc tiến mở rộng mạng bay.
1 2 3 4 5 ... 36