P. Hạ Đình (Hà Nội):Quản lý yếu kém hay 'tiếp tay' cho vi phạm TTXD?
Gia Huy09/08
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đăng bài liên quan đến vi phạm Trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
1 2 3 4 5 ... 32