Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 28/1/2020

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 28/1/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 28/1/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp

Mtđt 10:21am, 28/01/2020

Năm 2020, Chương trình phát triển đô thị cơ bản được phủ kín

Ngoài ra, các địa phương đã tích cực tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, công cụ quan trọng nhằm kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch. Đến nay đã có 42 tỉnh đã lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, 17 tỉnh đang tiến hành lập, dự kiến trong năm 2020 Chương trình phát triển đô thị sẽ cơ bản phủ kín tại các địa phương.

Trong năm 2019, Cục cũng đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển đô thị Quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là văn bản quan trọng giúp quản lý đất đai, tài chính và nguồn lực đô thị, gắn kết Chương trình Phát triển đô thị với Kế hoạch đầu tư công trung hạn; quản lý hành chính trong đô thị...

Theo Cục Phát triển đô thị, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đô thị hóa trong giai đoạn vừa qua cũng xuất hiện một số thách thức như chất lượng đô thị còn thấp, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, nguồn lực cho phát triển đô thị còn thiếu... Nhằm từng bước khắc phục các tồn tại hạn chế, để đô thị thực sự là động lực phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu đô thị hóa bền vững, trong năm 2020 Cục Phát triển đô thị sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Ảnh minh họa.

Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; rà soát Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đây là nhiệm vụ có khối lượng lớn, đòi hỏi thực hiện việc rà soát, tổng kết thi hành Nghị định, Nghị quyết trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển đô thị, triển khai lập quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn.

Triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Cục chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội rà soát lại chất lượng đô thị của các đô thị sát nhập, để có lộ trình đánh giá, đầu tư cho phù hợp.

Đặc biệt, năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Bộ Xây dựng với vai trò là đại diện quốc gia trong Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên của mạng lưới tại Việt Nam. Đây là cơ hội để kêu gọi đầu tư, áp dụng phát triển đô thị thông minh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Sớm đưa Hoài Đức trở thành quận

Cùng với đó, huyện cũng rà soát, lập và thực hiện các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới trường học, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, quy hoạch cụm công nghiệp. Nhờ thực hiện tương đối đồng bộ các quy hoạch, năm 2016, toàn bộ các xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và Hoài Ðức được công nhận huyện nông thôn mới năm 2017. Qua đó, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2018.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, ngày 18/9/2018, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4925/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thành ủy và đề án được ban hành, huyện Hoài Đức đã tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị của huyện tạo sự thống nhất triển khai thực hiện đề án từ huyện đến cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân huyện, UBND huyện, các phòng, ban ngành; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND các xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch để tổ chức triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ đề án để xây dựng huyện; xã, thị trấn đạt tiêu chí theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; UBND huyện tổ chức 26 buổi họp giao ban với các phòng, ban ngành huyện và Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND các xã, thị trấn đánh giá kết quả thực hiện, đôn đốc và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí thành lập quận, thành lập phường vào năm 2020.

Các phòng cơ quan chuyên môn huyện và các xã, thị trấn đã tích cực rà soát, đề xuất và triển khai thủ tục đầu tư các công trình về giao thông, trường học, y tế, cây xanh, chiếu sáng... để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Nhờ vậy, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất toàn huyện đạt 1,32% (mức yêu cầu thấp hơn bình quân cả nước 6,92%), huyện đang xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo.

Có thể nói, những kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự đồng thuận của ý Đảng - lòng dân, thể hiện trong việc Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đề án xây dựng Hoài Đức lên quận vào năm 2020 với những bước đi phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Công tác luân chuyển cán bộ theo Đề án 02 của Huyện ủy được thực hiện thường xuyên, đi vào nề nếp; việc xét, đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng, cấp thẻ Đảng viên được thực hiện kịp thời chặt chẽ, theo quy định của điều lệ Đảng. Phát triển Đảng viên mới, nhất là ở khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đạt 100% chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới, vượt 40% chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong thời gian tới, Huyện ủy Hoài Đức sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát triển hạ tầng hoàn thành các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 để tăng cường nâng cao các tiêu chí đã đạt và từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu so với yêu cầu của đề án.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án giao thông khung, trục chính, trường học, cây xanh thể thao và các dự án trong đề án, trong danh mục kế hoạch đầu tư công.

Hoài Đức cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc nhanh tiến độ các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ trên địa bàn gắn việc thu tiền sử dụng đất tạo nguồn thu ổn định, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản cân đối thu chi ngân sách.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý dân cư tại các khu đô thị mới, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các khu đất dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nghề để chuyển đổi cơ cấu lao động, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Huyện cũng sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch. Thu hút đầu tư các trung tâm thương mại dịch vụ lớn tại một số vị trí theo quy hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, giao thông; tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với tiêu chí quận và phường; khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất nông nghiệp giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội; các chương trình, dự án hướng tới giảm nghèo bền vững.

Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Đức sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên con đường xây dựng Hoài Đức trở thành một trong những khu vực đô thị phát triển toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hoài Đức trở thành quận của Thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) được công nhận là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 155/QĐ-TTg công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo UBND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đón nhận Quyết định đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phan Thị Ngọc Chương Đài/TTXVN

Theo Quyết định, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, xét đề nghị của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký 22/1/2020.

P.V (tổng hợp)

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 28/1/2020 tại chuyên mục Đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất