Quy hoạch cây xanh theo hướng phát triển đô thị xanh bền vững
Mtđt03/12/2015
Cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng và trở thành tiêu chí cần có cho những đoạn đường đi qua khu vực dân cư và trong việc phát triển giao thông bền vững.