Hà Nội: Chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch 'quên' hỏi cư dân (Bài 1)
Cẩm Anh11/06
Vừa qua, hàng loạt khu đô thị tại Hà Nội xin điều chỉnh quy hoạch, làm tăng mật độ xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Thế nhưng, ngạc nhiên là các chủ đầu tư lại không hề lấy ý kiến cư dân.
1 2 3 4 5 6 ... 54