Người dân Thủ Thiêm chưa hài lòng với kết luận của TTCP
Mtđt28/06
Nhiều người dân Thủ Thiêm cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị Thủ Thiêm chỉ nói chung chung, chưa làm rõ vấn đề mà họ khiếu nại.
1 2 3 4 5 ... 54