Sơn Tây: Đền bù không thỏa đáng, 17 hộ dân kiên quyết không di dời
Nguyệt Hằng - Hải Sơn25/08
Dự án di dời các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng từ khu xử lý rác thải Xuân Sơn được UBND thị xã Sơn Tây thực hiện từ lâu. Nhưng đến nay nhiều hộ chưa di dời vì không chấp nhận phương án bồi thường.
1 2 3 4 5 ... 54