HUD “phớt lờ” với hồ sơ QHCT 1/500 Dự án Nam hồ Linh Đàm?
Mtđt20/02/2013
Đến thời điểm này HUD không có văn bản phúc đáp UBNđD quận Hoàng Mai, đồng thời không triển khai trình thẩm định hồ sơ QHCT 1/500 dự án Nam hồ Linh Đàm.