Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Việt Trì, Phú Thọ đến năm 2030
MTĐT20/02
Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
1 2 3 4 5 ... 496