Diễn Châu điểm sáng thu hút đầu tư bất động sản Nghệ An
Thành Trung16/08
Theo đánh giá bình quân GDP đầu người hàng năm tại Nghệ An, huyện Diễn Châu là một trong những huyện có tỷ lệ kinh tế phát triển nhất khu vực Bắc Trung Bộ - Miền Trung.
1 2 3 4 5 ... 386