Yêu cầu lắp đặt camera hỗ trợ công tác giám sát an toàn
Giang Phạm06/06/2018
Ngày 5/6 Ban QLKCHT Đường sắt ra quyết định lắp đặt camera giám sát an toàn đường sắt. .