Smile Trung Yên Building về tay Công ty Trung Yên thế nào? (Bài 3)
Cẩm Anh22/02
Mới thành lập năm 2010, năm 2014 doanh nghiệp được Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an giao thực hiện dự án Smile Trung Yên Building. Cục Cảnh sát Kinh tế có trách nhiệm thế nào về sai phạm tại dự án?
1 2 3 4 5 ... 496