Khô hạn làm sụp lún tuyến đường trăm tỷ ở Cà Mau
PV T/H07/02
qua kiểm tra bước đầu từ Sở GTVT Cà Mau cùng các đơn vị liên quan, đánh giá nguyên nhân sụp lún tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc (giai đoạn 1) là do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước xuống quá thấp.
1 2 3 4 5 6 ... 154