Hiệp hội vận tải Hà Nội kêu gọi giải cứu ngành vận tải do dịch nCoV
Huyền Tâm10/02
Dịch bệnh vi rút Corona gây ra, đang là mối đe dọa tới các doanh nghiệp, do đó, Hiệp hội vận tải Hà Nội đã có đơn kiến nghị với lãnh đạo các cơ quan nhà nước đưa ra giải pháp giải cứu ngành vận tải.
1 2 3 4 5 ... 154