Chọn phương án nào để xử lý bất cập tại trạm BOT T2?
Mtđt06/10
Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân tại trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ, mới đây Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT 5 phương án xử lý bất cập tại đây.
1 2 3 4 5 ... 132